Jan-Olof Dalenbäck

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningInstallationsteknik
SökordSolvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi, building services engineering, solar heating systems

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/jan-olof-dalenback
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/jan-olof-dalenback
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Vi har forskning kring, och ett stort kontaktnät med avseende på, solvärmetillämpningar.