Gabriella Olshammar

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
SökordBebyggelseforskning

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/gabriellaolshammar
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/gabriellaolshammar
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mångfald i stad och stadsförtätning.