Jörgen Hellman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/jorgenhellman
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/jorgenhellman
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet