Kerstin Johannesson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xjoker
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxjoker&userId=xjoker
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskar om hur nya arter bildas. Föreståndare på Centrum för havsforskning i Göteborg och koordinator för två forskningsprogram: Linnécentret i marin evolutionsbiologi (CeMEB) och EU-BONUS-projektet BaltGene.