Lars-Gunnar Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordluftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;, atmospheric corrosion, materials degradation by atmospheric pollutants, light metals, chromia-formers, oxidation, high-temperature corrosion, oxides, Hi Tc Superconductors

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Inverkan av gasformiga luftföroreningar (S02, NO, 03 etc.) på material (metaller, mineral, papper). Vi studerar hur dessa spårgaser växelverkar med metalliska och oxidiska ytor. Vi studerar även hur denna växelverkan resulterar i korrosion av de olika materialen.