Agneta Sjöberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
Sökordmåltidsutveckling, järnets biotillgänglighet, järnbrist, skolmåltid, folkhälsa, nutrition, barnfetma, meal development, iron bioavailability, iron defiency, school meala, public Health, nutrition, childhood obesity

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska iki.gu.se/om-iki/personal?userId=xsjoag
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om aspekter kring barns och ungdomars nutrition, måltidsordning och livsmedelsval, hälsa och tillväxt och har särskilt fokuserat på fetmaepidemiologi och järnnutrition. Att skapa måltider som är hållbara för både hälsa och klimat och med god acceptans hos matgästen är centralt.