Anders Stigebrandt

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordmarin systemanalys; fysisk oceanografi; vertikalcirkulation; skiktade vätskors dynamik; blandningsprocesser; interna vågor; internt tidvatten;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xstian
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxstian&userId=xstian
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning avseende cirkulation och omsättning av diverse former av materia i marina system. Av speciellt intresse är vertikalcirkulation och de långa tidsskalor under vilka stratifikationen bygges upp. Har bl a utvecklat modeller för den fysiska cirkulationen i fjordar. Modeller för Östersjöns vertikalcirkulation samt närsalts- och syrgasdynamik har utvecklats tillsammans med systemekologen F. Wulff. Har tillsammans med norsk kollega (J. Aure) utvecklat en modell för samband mellan organisk belastning och syrgasförhållanden i fjordars bassängvatten.