Abdenour Achour

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
SökordLignin depolymerization, H2 production, Green Sustainable, Sugar plant, CO2 reduction.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska research.chalmers.se/person/?cid=abdenour
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska research.chalmers.se/en/person/abdenour
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet