Mats Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningFörbränning
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/f3cma
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/f3cma
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet