Bengt Furåker

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
Avdelning
Sökordarbetsmarknad, arbetsliv, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, fackligt samarbete, social hållbarhet

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xfurbe
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska socav.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsocav.gu.se%2Fom_institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxfurbe&userId=xfurbe
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet