Lars Nyborg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningMaterial och tillverkning
Sökordytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material, surface technology, manufacturing processes, materials for light design, surface engineering, oxidation, corrosion, powder and particulate materials

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/nyborg/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/nyborg/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningen avser utveckling av material och processer för effektiva produkter och system. Fokus ligger på yttekniska frågeställningar där materials beständinghet och ytreaktioner i olika tillverkningsprocesser studeras. tex ytegenskaper hos pulve roch partikulära material. I ett annat pågående projekt jämförs funktionalitet hos nya miljöanpassade skärvätskor. I ett annat studeras höghållfasta gjutna material för lättviktskonstruktion. Materialval och materivalsteknik är också ett område. Så kom jag i kontakt med GMV: Genom kontakt med GMV