Lars Göran Bergqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
Sökordbyggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal, construction project, the rational dialogue, language use, possibilities of action, fundamental concepts, inter-subjectivity, project dialogues

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Se forskningsinriktining på egen hemsida Samverkan inom forskningen sker med deltagare inom andra fakulteter, respektive projektdeltagare från olika fackområden inom andra offentliga och privata verksamheter. Undervisningsprofilen innefattar handledarerfarenheter i projektarbete, projektprocesser, dess förutsättningar och sammanhang.