Magdalena Svanström

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordhållbarhetsbedömning, livscykelanalys, lärande för hållbar utveckling, sustainability assessment, life cycle assessment, education for sustainable development

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/maggans/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/maggans/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet