Petra Platen

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSpråk och litteraturer
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska sprak.gu.se/om/personal?userId=xplape
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska sprak.gu.se/english/about-the-department/staff?languageId=100001&userId=xplape
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning fokuserar framför allt på sambandet mellan litterär framställning och olika aspekter av hållbarhet. För närvarande undersöker jag bland annat litterära framställningar av den „sista människan“. Mitt intresse gäller här framför allt vad sådana framställningar kan säga oss om våra existerande sociala relationer men också mer allmänt, vad dessa kan säga oss om individens förhållningssätt till sin omvärld.