Ingvar Albinsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFysik (GU)
Avdelning
SökordBränsleceller, Batterier, Fasta elektrolyter, Fasta jonledare, Protonledning, Oxider, Polymerer, Kompositer, Keramer, Dielektrisk analys, Impedansanalys, Termisk analys., Fuel cells, Batteries, Solid electrolytes, Solid ion conductors, Proton conduction, Oxides, Polymers, Composites, Ceramics, Dielectric analysis, Impedance analysis, Thermal analysis.

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Vårt huvudintresse är bränsleceller för medeltemperaturområdet eftersom man med dessa kan kombinera fördelarna med låg- och högtemperaturbränsleceller samtidigt som man undviker de flesta nackdelarna. Vi använder bl.a. protonledande fasta elektrolyter och ädelmetallfria elektroder. Denna typ av bränslecell är ren, tyst och billig. Om bränslet utgörs av vätgas avges endast rent vatten.