Gunilla A. Olsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordmarkanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring, land use, natural resources, food production, bioenergy production, sustainable use of biological diversity, ecological foot prints, climate change

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Människans användning av naturresurser, särskilt markanvändning för produktion av mat och energi och implikationer av detta, för ekosystemen och biologisk mångfald och socio-ekonomiska konsekvenser. Vår verksamhet omfattar både Skandinaviska regioner med ekosystem och landskap såväl som tropiska områden och regioner förenade i globaliseringsamband Leder forskargruppen Globala hållbarhetsstudier. Socio-ekonomiska konsekvenser av människans användning av naturresurser, särskilt markanvändning för produktion av mat och energi i Europa och Afrika.