David Rayner

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
SökordRCG, GAC

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fenglish%2Fpersonnel%2F%3FlanguageId%3D100001%26userId%3Dxrayda&userId=xrayda
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxrayda&userId=xrayda
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
klimat Institution: GAC Climate research Svenska sökord: RCG Engelska sökord: GAC