Maria Edström

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJournalistik, medier och kommunikation
Avdelning
Sökordgenus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism, Gender, media representations, ageing, aging,agism, ageism, gender equality, journalism, freedom of expression.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska jmg.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xedstm
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska jmg.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xedstm
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
En jämförande internationell studie om jämställdheten i nyhetsmedier. Comparing gender and media equality across the globe: a cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media. Projektet leds av Monika Djerf- Pierre, professor i medie- och kommunikationskunskap (2015-2019). Sedan 2016 ingår Maria Edström i Agecap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som som utforskar äldres kapabilitet. Det leds av Ingmar Skoog, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi, och är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, UGOT challenges. Forskar också om yttrandefrihetens gränser. Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet. Projektet leds av Eva- Maria Svensson, professor i rättsvetenskap (2013-2016). Om institutionen Mer om JMG Styrdokument Maria Edström Universitetslektor Översikt Publikationer Maria Edström Universitetslektor Akademisk grad: Docent, maria.edstrom@gu.se 031-786 4992 0703-704879 Postadress: Box 710, 405 30 Göteborg Besöksadress: Seminariegatan 1 b , 41313 Göteborg Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (Mer information) Box 710 405 30 Göteborg www.jmg.gu.se jmg@jmg.gu.se Fax: 031-786 4950 Besöksadress: Seminariegatan 1 B , 413 13 Göteborg Om Maria Edström Maria Edström disputerade 2006 i Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Bakgrund Maria Edström har en bakgrund som journalist, framför allt inom press och radio. Hon är anställd som lektor vid journalistutbildningensedan 2008. 2011-2012 arbetade hon som forskningssekretare på nationella sekretariatet för genusforskning och 2012-2014 arbete hon som forskningsförmedlare på Nordicom där hon projektledde Nordic Gender & Media Forum. Genus, medier och mänskliga rättigheter har varit Edströms fokus under många år. Hon var med och startade det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt 1992 som fortfarande är aktivt, bland annat genom att delta i den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project som genomförts vart femte år sedan 1995. Under 2009-2011 koordinerade hon den nordiska delen av Global Report on the Status of Women in the News Media som organiserades av International Women’s Media Foundation (IWMF). Forskningsintresse Genus och medier, äldre och medier, journalistik, jämställdhet, representation, yttrandefrihet, konsumentjournalistik. Forskningsprojekt En jämförande internationell studie om jämställdheten i nyhetsmedier. Comparing gender and media equality across the globe: a cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media. Projektet leds av Monika Djerf- Pierre, professor i medie- och kommunikationskunskap (2015-2019). Sedan 2016 ingår Maria Edström i Agecap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som som utforskar äldres kapabilitet. Det leds av Ingmar Skoog, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi, och är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, UGOT challenges. Forskar också om yttrandefrihetens gränser. Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet. Projektet leds av Eva- Maria Svensson, professor i rättsvetenskap (2013-2016). Forskar även om frilansjournalisters villkor, genus och jämställdhet på redaktionerna och i mediernas innehåll. Presshistorisk forskning om konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg. Undervisning Undervisar framför allt på journalistutbildningen, på olika nivåer. Har varit kursansvarig för bland annat Journalistiska perspektiv, Frilansjournalistik, Granskande journalistik, Media, Journalism and Global studies. Tjänstledig 2011-2013. Sedan dess enbart enstaka föreläsningar och examinationer på grund, master och doktorandnivå. Medverkar i AGEMI - Advancing gender equality in media industries - ett projekt som finansieras av EU:s direktorat för EU:s generaldirektorat för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Projektet ska utveckla jämställdheten i medierna genom en lärplattform och skapa mötesplatser för studenter och journalister. Universitetet i Newcastle leder projektet i samarbete med JMG, Universitetet i Padova, EFJ, Europeiska journalistförbundet (EFJ) och COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators).