Mari Wollmar

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordnutrition, sustainable food consumption, public meals

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska iki.gu.se/om-iki/personal?userId=xwolma
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet