Eva Nyberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionDidaktik och pedagogisk profession
Avdelning
Sökordlärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering, learning, in-service training, education for sustainable development (ESD), ecology, biological life cycles, formative assessment, cognition and aesthetics

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska idpp.gu.se/om-idpp/personal?userId=xnybev
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska idpp.gu.se/english/about-idpp/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fidpp.gu.se%2Fom-idpp%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxnybev&userId=xnybev
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min avhandling (disp. jan.2009) rör ett undervisningsinnehåll i ungdomsskolan, som jag menar har betydelse för förståelsen för och lärandet om ekologiskt hållbar utveckling. Jag deltog under flera år inom forskarnätverket "Utbildning och hållbar utveckling" samt medverkade vid planering, genomförande och dokumentation av den worskshop inom "Drivers and Barriers" som rörde skola och lärarutbildning (2006). Undervisar på lärarutbildning och fortbildning inom området lärande och undervisning för hållbar utveckling.