Allison Perrigo

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordBiodiversity, biologisk mångfald, GGBC, Gothenburg Global Biodiversity Centre

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xpeall
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fbioenv.gu.se%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxpeall&userId=xpeall
Nätverk/temaområden
Globala målen14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Regioner
Land

Forskning / verksamhet