Malte Hermansson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMikrobiologi
Sökordgenöverföring; resistensgener; marin miljö; bakterier; transposon; plasmid; selektionstryck;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Resistensgener mot olika miljögifter kan spridas i en naturlig bakteriepopulation via genöverföring. Exempel på sådana gifter är tungmetaller och olika organiska molekyler. Genöverföring kan ha stor betydelse för en populations respons och anpassning till de förhållanden som råder i toxiska miljöer. Effekten av genöverföring är naturligtvis stor i miljöer där ett selektionstryck gynnar mottagarceller; ett dramatiskt exempel på detta är den snabba spridningen av antibiotikaresistens i bakteriepopulationer. Det är inte ovanligt med koppling av olika resistensgener på s k "lättrörliga genetiska element", exempelvis på en och samma plasmid. Oväntade effekter kan uppstå där ett selektionstryck för en resistensegenskap kan medföra att andra egenskaper kan spridas. I projektet ingår studier av: 1. Betydelsen av biofilmer för genöverföring. 2. Konjugering mellan celler under naturliga, näringsfattiga förhållanden. 3. Frekvens av transposoner (Tn) och plasmider i en naturlig population. 4. Aktivitet hos Tn under naturliga förhållanden.