Joakim Berndtsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
Avdelning
SökordPrivatisering, krig, säkerhet, säkerhetsstudier, statsbyggnad, civil-militära förhållanden, FN:s fredsoperationer, svensk försvarsopinion

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/joakimberndtsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/joakimberndtsson
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet