Karin Karlfeldt Fedje

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/karinka/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/karinka/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Nyttiggörande av värdefulla resurser i stadsmiljö