Anna Ryan Bengtsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
SökordVälfärdspolitik, offentlig sektor, omställning, makt, motstånd. Welfare policies, public sector, sustainability, power, resistance

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/e15db616-46b5-443d-a76c-087e6e4d15ec
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/e15db616-46b5-443d-a76c-087e6e4d15ec
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Mina forskningsintressen kretsar kring välfärdsstatliga förändringar och offentlig organisering/styrning med fokus på hur olika professioner och yrkesgrupper förhåller sig till sådana processer. Jag är också intresserad av det sociala arbetets roll i arbetet med omställningen till en hållbar värld och hur forskning och undervisning i socialt arbete kan bidra till att understödja den transformation som krävs på alla områden. Detta arbete har tidigare skett bland annat utifrån begreppet signaturpedagogik som har varit vägledande både i forskning om utbildningen som praktik och det praktiska utformandet av kurser kring social hållbarhet.