Gauti Asbjörnsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningProduktutveckling
SökordBallast, aggregates, minerals, EPD, construction, bygg

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/gauti/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/gauti/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerEuropa och Centralasien , Latinamerika och Karibien , Afrika söder om Sahara
LandTyskland, Frankrike, Portugal, Italien, Spanien, Sydafrika, Brasilien, Germany, France, Italy, Portugal, Spain, South Africa, Brazil

Forskning / verksamhet
Processutveckling och optimering av hållbar ballastproduktion, gruvindustri och cirkulär bygg- och anläggningsbransch. Olika riktningar inkluderar bland annat: skapa simuleringsplatform för processimuleringar, utveckling av digitalt verktyg för miljövarudeklaration (EPD) för ballastproducenter, optimering av produktionen för ökad resursutnyttjande av jungfrulig bergmaterial och operatörsträning för bättre beslutsfattande i produktionen.