Johan Holmén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordsustainability transitions, transformations, backcasting, social learning, education for sustainable development, governance, Agenda 2030 hållbar omställning, transformation, backcasting, socialt lärande, utbildning och lärande för hållbar utveckling, styrning och ledning, Agenda 2030

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/jlarsso
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/jlarsso
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerEuropa och Centralasien , Nordamerika, Afrika söder om Sahara
LandSydafrika, Kanada, Tyskland South Africa, Canada, Germany

Forskning / verksamhet
Jag bedriver inter- och transdisciplinär forskning nära praktiken i sammanhang där människor går samman över perspektiv-, sektors-, och disciplinära gränser för att hantera komplexa hållbarhetsutmaningar. Kunskapsbidrag görs inom fält som forskning om hållbar omställning och transformation, kritisk systempraktik, backcasting och socialt lärande. Nuverande forskning foksuerar på att navigera komplexitet. Då handlar det inte om att göra förutsägelser och kontrollera, utan snarare vägleda och accelerera vilket kräver en tydlig riktning grundat i systemförståelse.