Anne-Marie Tillman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordlivscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;, environmental systems technology, environmental systems analysis, life cycle assessment, LCA, environmental decision support tools

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/amt/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/amt/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Analys av de miljöbelastningar och miljöeffekter som kan förknippas med en produkt under dess hela livscykel. I en sådan livscykel ingår råvaruuttag, processer för materialframställning, sammansättning av produkten, transporter, användning och slutligen avfallshantering. Livscykelanalyser kan användas som beslutsunderlag på ett antal olika nivåer, t ex av myndigheter, företag (konstruktion, produktutveckling, processval etc) eller enskilda konsumenter. Arbetet omfattar metodutveckling för livscykelanalys och utförande av fallstudier, till vilka exemplen hämtas från byggmaterielanvändning.