Håkan Eggert

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
SökordNaturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor, environmental and resource economics, marine issues

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xeggha
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxeggha&userId=xeggha
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskare inom miljö och naturresursekonomi. Lärare i miljöekonomi. Studierektor för samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. SMIL Forskning i första hand runt värdering och förvaltning av marina resurser med särskilt intresse för yrkesfiske. Värdering och samordning av konkurrerande aktiviteter till yrkesfiske i kustmiljö. Kontroll och regelefterlevnad i kustutnyttjande, innefattar bland annat frågor runt biodiversitet och marina reservat.