Leif Holmlid

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordhögtemperaturomvandling; förbränning; aerosoler; alkalisaltpartiklar; atmosfäriska reaktioner; halogener; ozon;, High temperature energy conversion; combustion; aerosols; alkali salt particles; atmospheric reactions; halogens; ozone;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning avseende: • Miljökonsekvenser av högtemperaturenergiomvandling. Miljöforskningsrelevansen är tidig identifikation och eliminering av miljöpåverkan av energiomvandlingsprocesser under utveckling, samt den minskade miljöbelastning som kan uppnås genom utveckling av effektivare teknik, som ger minskad miljöbelastning per användbar kWh. • Aerosoler och alkalisaltpartiklar. Alkalisaltpartiklar är den vanligaste aerosolen i luft och transport av ämnen från havsytan till land sker genom deposition av sådana aerosoler. Det har visats att fotokemisk smog med alkalisaltaerosol närvarande kan frisätta klor. • Atmosfäriska reaktioner, speciellt med deltagande av halogeninnehållande ämnen. Sådana reaktioner har betydelse för ozonets nedbrytning samt reaktioner för att frisätta halogener i atmosfären.