Niklas Egels Zandén

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningManagement & Organisation
Sökordcorporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier, corporate social responsibility, CSR, business, workers rights, governance, multinational corporations, institutional theory, strategy

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xegeni
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxegeni&userId=xegeni
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
CSR My research is focused on concepts such as Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship and Sustainability, and more importantly the corporate practices captured in these concepts. I am particularly interested in multinational corporations' practices in emerging/developing economies. Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Rolf Wolff Handledarens institution: Handelshögskolan, Gothenburg Research Institute Examinator: Rolf Wolff