Thomas Sterner

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
Sökordstyrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska economics.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsteth
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska economics.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Feconomics.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsteth&userId=xsteth
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Inom miljöekonomi har jag framför allt intresserat mig för styrmedel för användningen av transportbränslen. Särskilt har jag studerat beskattningen av bensin och andra petroleumprodukter i olika länder som en måttstock på hur miljöproblemen som deras förbränning orsakar värderas i olika länder. Vidare har jag studerat konsumtionens inkomst- och priskänslighet i olika länder. Ett annat område är cost-benefit studier för reducering av besinångor vid tankning av personbilar på bensinstationer. Jag arbetar också på ett projekt om hållbar utveckling: om hur naturresurser och miljö värderas i olika ekonomiska system och hur ekonomisk tillväxt kan göras hållbar, bland annat genom ökad beskattning av miljöförstöring och naturresursförbrukning.