Karin Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
SökordSjöfart, Marina bränslen, fartygs energisysystem, miljöutvärdering, metanol, elektrobränslen, växthusgaser, emissioner, shipping, marine fuels, defossilization of shipping, ship energy systems, environmental assessment, methanol, electrofuels, GHG, emissions

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/karina/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/karina/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Utveckling och användande av geokemiska modeller för beräkning av jämvikter grundvatten/berg. Tillämpning av modellberäkningar på spårämnen (aktinider m fl metaller). Studier av sorptions- och diffusionsprocesser i berggrund. Kemiska frågeställningar med anknytning till säkerhetsanalys av djupförvar för radioaktivt avfall. LCA.