Inger-Cecilia Mayer Labba

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionLife Sciences
AvdelningLivsmedelsvetenskap
Doktorand
SökordProteinskiftet, sustainable nutrition, hållbar nutrition, bioavailability

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/mayerc
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/mayerc
Nätverk/temaområden
Globala målen2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Cecilia Mayer Labba är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Cecilias forskning fokuserar på hälsoeffekter av ett proteinskifte från resurskrävande animaliska proteiner till mer hållbara, med svenska åkerbönor som huvudmodell. Hennes forskning behandlar antinutritionella komponenter, såsom fytat, polyfenoler, oligosackarider och trypsininhibitorer i bönor,effekt av olika livsmedelsprocesser på nutritionella- och antinutritionella komponenter i svensk åkerböna, metabola korttidseffekter ifrån växtprotein och absorption av järn ifrån måltider med växtprotein, vilka studeras i humanförsök.