Filip Bladini

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordmiljörätt, rättslig reglering, Environmental law, regulative design

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/filipbladini
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/filipbladini
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet