Roman Martin

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningEconomic Geography
Sökordeconomic geography, regional development, innovation systems, cluster, policy

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xmarro
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmarro&userId=xmarro
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet