Hannah Saldert

HögskolaHögskolan Väst
InstitutionInstitutionen för Ekonomi och IT
Avdelning
SökordSocial sustainability, sustainability paradoxes, goal conflicts, knowledge integration, social hållbarhet, hållbarhetsparadoxer, målkonflikter, kunskapsintegrering

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/personal/hannah-saldert/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/en/staff/hannah-saldert/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerEuropa och Centralasien
Land

Forskning / verksamhet
Forskar om hållbarhet i samhällsutveckling. Min avhandling handlade om hur och varför social hållbarhetsdiskurser förändras i stadsplaneringsprocesser. Utöver det är jag intresserad av hur socio-ekologiska relationer tas tillvara i samhällsutvecklingsprocesser, hur olika aktörer samverkar i planeringsprocesser, hur kunskap definieras och används, samt transdisciplinär metod.