Johan Woxenius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökordgodstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg, Freight Transport, Logistics and the environment, Intermodal transport, combined transport, rail transport

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xwoxjo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwoxjo&userId=xwoxjo
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Fr.o.m. 2008 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Tidigare forskningsbeskrivning: Forskningen avser intermodala godstransportsystem och syftar till att bättre använda järnvägen över långa sträckor i kombination med lastbil för för- och eftertransport. På ett teoretiskt plan studeras hur tekniskt och organisatoriskt komplexa system kan förbättras i en hållbar riktning. Etablering av en forskargrupp om Logistik och miljö pågår. Projekt om koldioxidsnåla transportsystem planeras. Lärare i Case Lundby 2002 och har utarbetat en miljöinriktning på internationella mastersprogrammet Management of Logistics and Transportation. Uppbär funktionen som SEARCH-lektor på I-sektionen.