Lisa Bomble

HögskolaHögskolan Väst
InstitutionInstitutionen för Ekonomi och IT
Avdelning
Sökordmedskapande, samhällsplanering, hållbarhet, samverkan, lokalsamhälle, co-creation, urban planning, spatial planning, societal planning, sustainability, collaboration, community, collaborative planning

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/personal/lisa-bomble/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/en/staff/lisa-bomble/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Arbetar med, forskar om och undervisar i hållbar utveckling och utmaningsdriven samverkan i samhällsplanering. Har specifikt intresse för hur samverkan går till med fokus på medskapande, samt på lokalsamhällets roll i kommunal planering av byggd miljö i Sverige.