Kerstin Persson Waye

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordförskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk, low frequency noise, effects on human, workperformance, stress, psycho-acoustic evaluations, windturbine sounds, annoyance

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xpeker
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxpeker&userId=xpeker
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Disputerad 1995 "On the effects of enivironmental low frequency noise". Två projekt. Arbetslivsinstitutet: Effekter på arbetsprestation och välbefinnande av lågfrekvent buller. NUTEK, Energimyndigheten: Vindkraftverk och perception och störning av deras ljud. Parallellt pågår långtidsinspelingar av ljud från olika vindkraftverk i Sverige.