Leo Stockfelt

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökordluftföroreningar, hälsa, vedrök, biomarkörer, hälsokonsekvensberäkningar, air pollution, health, wood smoke, biomarkers, health impact assessments

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/cfa80ab6-7852-4b3b-8d46-65e2f18e4cf5
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/cfa80ab6-7852-4b3b-8d46-65e2f18e4cf5
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskar på hälsoeffekter av luftföroreningar, framförallt i de nivåer människor utsätts för i svensk miljö. https://www.researchgate.net/profile/Leo-Stockfelt