Dan Strömberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
AvdelningBotan
SökordKvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys., Mercury, atmosphere, photochemistry, quantum chemistry, flue gas, flue gas cleaning, combustion, nitrogen oxides, nitrous oxide, catalysis.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xstrda
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/danstromberg
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
* Kvicksilvers atmosfärskemi, t.ex. olika kvicksilverföreningars stabilitet i luft, kvicksilverföreningars fotokemi. * Rening av kvicksilver ur rökgaser. * Förbränningskemi, med tonvikt på kväveoxidernas heterogena bildnings- och nedbrytningsreaktioner. * Katalys av kväeoxider. Dessutom hoppas jag komma igång med att modellera kvicksilvers uppförande i atmosfären, och kanske i en förlängning även arbeta med att modellera andra atmosfärsprocesser.