Oskar Broberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordmjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör, milk, business history, dairy industry, Latour, entrepreneurship, Arla

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning kretsar kring företagandets villkor i ett historiskt perspektiv. För närvarande håller jag på med ett projekt kring mejerindustrins omvandling och den ekologiska rörelsens framväxt.