Helena Strömberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordhållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling, sustainable behaviours, everyday activities, personal transport, mobility, behaviour change, user-centred design, product development

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/strombeh/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/strombeh/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om att hitta sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, med speciellt fokus på produkters och tjänsters möjliggörande roll. Målet är att genom ett användarfokuserat angreppsätt identifiera de krav på produkters och tjänsters utformning som ställs när de exempelvis ska stödja nya sätt att lösa vardagens behov, ska delas mellan flera användare i olika tjänstelösningar eller stödja resurssnålare användningsmönster. Persontransporter är ett centralt tillämpningsområde, men min forskning sträcker sig även utanför mobilitetsområdet till andra delar av en hållbar vardag.