Björn Andersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/bjornandersson4
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/bjornandersson4
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Har medverkat flera studier av boende, förortsliv och sociala insatser med bostadsområdet som utgångspunkt. Vidare flera utvärderingar av projekt som arbetar med ungdomar. Avhandlingen handlar om ungdomars rörelser i offentliga rum och de sociala relationer som utvecklas i offentligheten. Även förebyggande inom drogområdet.