Conny Overland

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökordenergisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll, energy systems, policy instruments, corporate finance, corporate governance, capital budgeting

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xoveco
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxoveco&userId=xoveco
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Tidigare energiekonomi Numera ägar-/bolagsstyrning Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Ted Lindblom Handledarens institution: Företagsekonomiska institutionen Examinator: Ted Lindblom