Bengt Brülde

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Avdelning
SökordKlimatetik, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka, hälsa, miljöetik, Climate ethics, sustainability, climate justice, global justice, well-being (quality of life), happiness, health, environmental ethics

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Klimatetik, klimatomställningen och det goda livet, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka och lidande, hälsa och sjukdom, miljöetik, folkhälsoarbetets etik, affärsetik