Ingrid Martins Holmberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmarin&departmentId=013016
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.conservation.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xmarin
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning är huvudsakligen inriktad på byggd miljö i historiskt perspektiv, samt särskilt kulturarvisering av byggd miljö (dvs. hur kulturarv uppkommer som idé och praxis) och då särskilt de epistemologiska villkoren för en utökad bebyggelsehistoria och ett utökat kulturarv. Forskningsområden  Staden som minnesresurs  Bebyggelse- och landskapshistoria  Bebyggelsebevarande i ljuset av antropocen  Den offentliga kulturarvssektorns arbete med nationella minoritetsgrupper  Delaktighetsfrågor i kulturmiljöplanering och -förvaltning Jag är är huvudhandledare åt flera doktorander inom forskningsfältet kulturvård/byggd miljö. Jag deltar regelbundet i externa och / eller offentliga sammanhang med forskningspresentationer inom området stadsomvandling och kulturarvsbruk (i vid bemärkelse). Akademiska förtroendeuppdrag  Forskningskoordinator Curating the City, Centre for Critical Heritage Studies, UGOT  Styrelsemedlem, SCAS (Swedish Collegium for Advanced Studies), Uppsala Universitet  Styrelsemedlem Institutionsrådet, Institutionen för kulturvård