Ola Wetterberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
AvdelningByggd miljö
Sökordstadsbyggnad, urban planning, kulturvård, integrated conservation, heritage, built environment, kyrkor, churches, religious heritage, religiösa kulturarv, heritage planning, infrastruktur, infrastructure, waste, avfall, renovation, återvinning, recycling, adaptive reuse, återbruk

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/olawetterberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/olawetterberg
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerEuropa och Centralasien
LandNederländerna, Storbritannien, Israel, Netherlands, Great Britain, Israel,

Forskning / verksamhet
Ola Wetterberg är professor med inriktning mot byggd miljö vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, och föreståndare för Centrum för Kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och University College London (www.CCHS.gu.se). Han är proprefekt vid institutionen för kulturvård. Medlem av redaktionen för International Journal of Heritage Studies och Cambridge University Press Elements series om Critical Heritage Studies. Han är redaktör för actaserien Studies in Conservation vid Göteborgs universitet. Wetterberg har varit projektledare för ett större projekt om Svenska kyrkans kulturarv och haft flera större forskningsanslag. Han har skrivit om kulturarvsplanering, universiteten och staden, religiösa kulturarv och om kulturvårdens professioner. Han har varit anställd som expert på Riksantikvarieämbetet, gjort utredningar för kulturdepartementet och andra institutioner.