Julia Ravanis

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
Doktorand
SökordTeknikhistoria, vetenskapshistoria, datorhistoria, kalla kriget, teoretisk fysik, genushistoria

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/ravanis/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/ravanis/
Nätverk/temaområden
Globala målen5. Jämställdhet
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Hennes avhandling utforskar Sveriges datorhistoria under åren 1955-1975. Under den tidsperioden expanderade datoranvändningen i Sverige snabbt och datavetenskap etablerades vid universiteten. Samtidigt gjordes stora statliga investeringar i avancerad datateknik för militärforskning. Genom att spåra datavetenskapens militära rötter via fallstudier av två universitets- och forskningsdatacentraler utmanar Julia den gängse bilden av svensk datavetenskap som ett i grunden civilt forskningsfält. I centrum för analysen står kulturerna som växte fram vid svenska universitetsdatacentraler under efterkrigstiden och ideologierna som präglade dem. Julia intresserar sig även för teoretisk fysik, genushistoria och de idéhistoriska skiljelinjerna mellan humaniora och naturvetenskap.